Links

Instanties:

VGBelang
Samenwerkingsverband van landelijke verenigingen. Samen werken deze verenigingen aan een goed bestaan voor mensen met verstandelijke beperkingen. Zij komen op voor de belangen van mensen met een verstandelijke handicap, hun ouders en verwanten.

PGB
Site over persoonsgebonden budget (PGB). Een geldbedrag waarmee u zelf zorg, hulp en begeleiding kunt inkopen

Het Gebarencentrum
Landelijk Expertisecentrum op het gebied van NGT in al haar verschijningsvormen en op het gebied van NGT/NmG multimedia en leermiddelen.

Stichting ookjij.nl
De Stichting Ookjij.nl maakt Internet toegankelijk voor mensen met een verstandelijke beperking, die niet of nauwelijks kunnen lezen. Op de site kunnen zij zich informeren, plezier maken en contacten leggen met anderen in hun vrije tijd.

Broer of zus
Ken je een ziek of gehandicapt kind? Ben je betrokken bij diens broertjes of zusjes? Dan is dit jouw site!

ZieZeZo
Het particuliere thuiszorgbureau ZieZeZo kan gespecialiseerde kinderverpleegkundige zorg op maat in de thuissituatie bieden aan (ernstig) zieke kinderen met chronische-, acute aandoeningen of lichamelijke en/of geestelijke beperkingen.

KinderThuisZorg
Gespecialiseerde kinderzorg aan huis. Wij zijn er voor kinderen met chronische of acute aandoening of kinderen met een lichamelijke en/of een (meervoudige) verstandelijke beperking die aandoeningen hebben waarvoor specialistische verpleegkundige hulp nodig is.

Het Zorgkantoor
Het Zorgkantoor is verantwoordelijk voor de uitvoering van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ).

Ministerie van VWS
In dit VWS-dossier vindt u informatie over de Wmo, AWBZ en nieuwe combinaties van wonen en zorg.

Gehandicapt kind
Start pagina voor gehandicapte kinderen.

Doof/slechthorend
Start pagina voor doven en slechthorenden.

Doofblindennetwerk.nl
Site voor mensen die niet goed kunnen horen én zien. Maar ook voor ouders en andere betrokkenen.
Zie tevens Doofblind.nl.

Viataal Rafaël
Gespecialiseerde school op het gebied van onderwijs aan doofblinde kinderen en jong-volwassenen.

CD ROM: Living with CHARGE
Screening en begeleiding van kinderen met het Charge syndroom. Preventie en interventie van risicovol gedrag.
Deze cd-rom is uitsluitend verkrijgbaar in het Engels. Kijk op de site onder “Producten”

Buitenlandse CHARGE gerelateerde sites:

The CHARGE syndrome foundation
Amerikaanse informatieve CHARGE site.

The CHARGE family support group
Engelse informatieve CHARGE site.

Family Village
Amerikaanse site voor kinderen en volwassenen met een handicap, hun families en vrienden.

Charge syndrom e.V.
Duitstalige Chargesyndroom site

Over Chargesyndroom.nl

Chargesyndroom.nl is de Nederlandstalige informatiebron over CHARGE. Het is een site van en voor ouders van kinderen met het syndroom, voor scholen, hulpverleners en alle andere belangstellenden. Dit platform is een initiatief van het oudernetwerk CHARGE, dat onderdeel is van het VG netwerken.

Laatste nieuwsbrief

Nummer 30 - Augustus 2011

Nummer 30 - Augustus 2011

Portretten