Vanuit het niets kun je te horen krijgen dat één van je ouders is overleden. Naast het verdriet dat je hebt, komen ook andere zaken om de hoek kijken. De financiën die geregeld moeten worden en ook de uitvaart. Wanneer een dierbare overlijdt, zit je gewoonlijk binnen een paar uur met een begrafenisondernemer om de tafel. Het meest ideaal zou zijn, als je al eens een gesprek hebt gehad met je ouder(s) over hun uitvaart. Maar als je dit nog niet hebt gehad, dan rijst wellicht ook de vraag: heeft mijn vader of moeder wel een uitvaart verzekering? En hoe ga ik hier achter komen?

Verzekering ja of nee

Als je niet weet of er een begrafenisverzekering is afgesloten, kijk dan eerst of je een begrafenispolis kunt vinden. Als je toegang hebt tot de bankgegevens zou je daar ook op kunnen kijken. Is er geen informatie te vinden, dan kun je via internet kijken naar websites hierbij kunnen helpen. Als jouw dierbare zich daar heeft geregistreerd, kun je zo zien of er wel of geen verzekering is afgesloten, en waar deze is afgesloten. Is daar geen informatie te vinden, dan kun je contact opnemen met het Verbond van Verzekeraars. Ook hier kun je uit laten zoeken of er een verzekering is en bij wie die verzekering is afgesloten. Bij het Verbond van Verzekeraars zijn bijna alle verzekeraars aangesloten.

Onderzoek indienen

Op de website kun je via de zoekservice nagaan of jouw dierbare een verzekering heeft. Je dient een digitale aanvraag in om een onderzoek hiernaar te doen. Aan dit onderzoek zijn wel bepaalde regels verbonden. Zo kan alleen een onderzoek ingediend worden als de persoon in kwestie echt is overleden. En alleen bepaalde mensen kunnen een aanvraag indienen, zoals kinderen, echtgenoot/echtgenote of samenwonende partner, als je erfgename bent van de overledene, executeur testamentair of notaris. Ook wordt er gevraagd een aantal documenten mee te sturen. Daarna zijn de verzekeraars aan zet. De gevonden informatie wordt via het Verbond van Verzekeraars naar jou teruggekoppeld. Dit onderzoek is gratis en duurt ongeveer twee à drie maanden. Daarna kun je de verzekeraar benaderen om de uitvaart te regelen.

Als je dus niet weet of je vader of moeder bij overlijden een verzekering heeft, kijk dan bij het Verbond van Verzekeraars.